WIN Basic WIN Premium WIN Advanced
Ամսական տրաֆիկ ԱՆՍԱՀՄԱՆ ԱՆՍԱՀՄԱՆ ԱՆՍԱՀՄԱՆ
Տրամադրվող տարածք 2000 Մբ 5000 Մբ 7000 Մբ
էլ. հասցե 30 50 50
FTP հասցե 10 20 20
Ենթադոմեններ 50 50 50
Կայանած դոմեններ (Parked Domains) 2 5 5
Կցված դոմեններ (Addon domains) 2 2
MySQL/MSSQL ապահովում 2 8 8
MySQL/MSSQL ՏԲ ծավալ 300 Մբ 500 Մբ 1000 Մբ
MySQL հեռահասանելիություն
MSSQL հեռակառավարում
ASP.NET Framework: 2|3|3.5|4.0|4.5 Framework: 2|3|3.5|4.0|4.5 Framework: 2|3|3.5|4.0|4.5
PHP 5.x, Perl, MS ACCESS
  2500 4000 5500