ABC Domain
Զանգահարեք 060 270027

Մենք Facebook-ում

Հայերեն
AMD
Դոմեն
Հոսթինգ
Վեբ Դիզայն
Վիրտուալ սերվեր
Առանձնացված սերվեր
Հատկացված սերվեր
SSL սերտիֆիկատ
Այլ ծառայություններ
ԱՐԱԳ ՎՃԱՐՈՒՄ

Գրանցման ձեվ

Աստղանիշով նշված պարտադիր դաշտերը լրացրե՛ք լատինատառ:
Բոլոր տվյալները պետք է լինեն ճշգրիտ և հավաստի:

Լրացրե՛ք 8-12 նիշ:
Ներառե՛ք առնվազն 1 մեծատառ, 1 փոքրատառ և 1 թիվ:
ՊԱՏՎԵՐ
Ծառայությունների վճարովի մատուցման


1. Սույն Պատվերը, «ԷյԲիՍիԴոմեն» ՍՊ Ընկերության Ընդհանուր դրույթներ և Պայմանների, համապատասխան Ծառայություններից օգտվելու Հատուկ Պայմանների և Գնացուցակի հետ միասին կազմում են «ԷյԲիՍիԴոմեն» ՍՊ Ընկերության հրապարակային առաջարկ (օֆերտա) «ԷյԲիՍիԴոմեն» ՍՊ Ընկերության ծառայություններից օգտվելու համար:
2. Սույնով Դուք պատվիրում, իսկ «ԷյԲիՍիԴոմեն» ՍՊ Ընկերությունը պարտավորվում է մատուցել Ծառայություններ սույն Պատվերով և դրա անբաժան մասը կազմվող այլ փաստաթղթերով սահմանված կարգով, իսկ Դուք պարտավոր եք ընդունել Ծառայությունները և վճարել դրա համար սույն Պատվերով և դրա անբաժան մասը կազմող փաստաթղթերով սահմանված կարգով:
3. Յուրաքանչյուր Ծառայության գինը, վճարման կարգը և ժամկետները, Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, Ծառայության մատուցման կասեցման, Հավելված(ներ)ի լուծման կարգը, Կողմերի պատասխանատվությունը և Կողմերի հարաբերությունները կարգավորող այլ դրույթները նախատեսված են ԸԴՊ-ում, կոնկրետ Ծառայության Հատուկ Պայմաններում, Գնացուցակում, Հավելված(ներ)ում և Կողմերի կողմից ստորագրված և Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող այլ փաստաթղթ(եր)ում, որոնք բոլորը միասին կազմում են ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):
4. Սույն Պատվերում տերմիններն / եզրույթներն ունեն նույն նշանակությունը ինչ ԸԴՊ-ում:
5. Ձեր անհատական տվյալների (անվանման), և այլ վավերապայմանների փոփոխման դեպքում պարտավոր եք երկշաբաթյա ժամկետում գրավոր եղանակով տեղեկացնել «ԷյԲիՍիԴոմեն» ՍՊ Ընկերությանը:

«ԷյԲիՍիԴոմեն» ՍՊ Ընկերության հասցեն և այլ վավերապայմանները՝

իրավաբանական հասցե` ք. Երևան, Մաշտոցի 51
գործունեության հասցե` ք. Երևան, Իսահակյան 28, 3-րդ հարկ, սենյակ #3
հեռ.` 060-270027
ֆաքս` 060-270060
էլեկտրոնային փոստ` info@internet.am
ՀՎՀՀ` 01561302
հ/հ 1570020918560100 «ԱմերիաԲանկ» ՓԲԸ

Լրացնելով գրանցման համար անհրաժեշտ տվյալները և հաստատելով սույն Պատվերը Դուք հավաստում եք, որ կարդացել և ամբողջությամբ ընդունում եք սույն Պատվերը, «ԷյԲիՍիԴոմեն» ՍՊ Ընկերության Ընդհանուր դրույթներ և Պայմանները, համապատասխան Ծառայություններից օգվելու Հատուկ Պայմանները, Գնացուցակը, որոնք բոլորը միասին կազմում են Պայմանագիրը:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` նոր հասցե
Հարգելի գործընկեր,
 
սույն թվականի հուլիսի 24-ից  ընկերությունը գործելու է ...
Ուշադրություն բաժանորդներին
Հարգելի բաժանորդներ,

ինչպես դարձել է հայտնի, ԱՐՔԱ վիրտուալ քարտերի ...
Տեղեկացում
Հարգելի գործընկեր,

Տեղեկացնում ենք, որ դոմեն(ներ)ի կառավարման համար նախատեսված https://www.amnic.net/ կայքը...
Նոր առաջարկ - փաթեթ “ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ”
Գրանցե՛ք կամ վերագրանցե՛ք Ձեր լատինատառ ևհայատառ դոմենը ու վճարեք միայն 16000 ՀՀ դրամ`24000 ՀՀ դրամի փոխարեն
«Առաջինը հերթում» ծառայություն
Գրանցե՛ք Ձեր նախընտրած դոմենը` այն ազատվելուց անմիջապես հետո:
Առցանց վճարումներ
Դոմեն և հոսթինգ ծառայությունների համար այսուհետ հնարավոր է վճարել ArCa, Visa, MasterCard քարտերի, ինչպես նաև PayPal, 2CO, TelCell վճարային համակարգերի միջոցով:


Ձեր IP հասցեն է` 54.162.139.217